Infographics geven inzicht in informatie.

We maken interactieve infographics, datavisualisaties en andere digitale ontwerpen die informatie begrijpelijk maken.


Aangezien ons dagelijks contact met informatie in al haar vormen en maten sterk blijft stijgen, is efficiente communicatie van deze informatie van groot belang. Bewegend en interactief beeld kan helpen om de presentatie ervan te versimpelen of tenminste orde en helderheid te scheppen in de complexiteit ervan. Bovendien vergroot het de betrokkenheid van de gebruiker.

Bekijk onze infographics

Concepten en verhalen


Soms bestaat informatie niet uit concrete structuren of harde cijfers maar uit abstracte ideeën, wetenschappelijke principes of meevoerende verhalen. Door middel van animatie en interactie nemen wij gebruikers mee in jouw verhaal.

Welk concept wil jij graag inzichtelijk maken?

We doen vrijblijvend een voorstel.
De zon-aarde-maan relatie - interactief
Gemiddelde temperaturen in Nederland van 1901 - 2018 - interactief

Data


Data is vaak een ontoegankelijke verzameling van variabelen met complexe verbanden. Wij promoveren data tot informatie zodat het tot waardevolle inzichten leidt die anders verborgen waren gebleven.

Welke databrij wil jij graag ontrafelen?

We doen vrijblijvend een voorstel.

Structuren en processen


Structuren en processen zijn vaak onoverzichtelijk en complex. Wij brengen hier gelaagdheid en hiërarchie in aan waardoor die complexiteit overzichtelijker wordt en beter te overzien.

In welk proces wil jij structuur aanbrengen?

We doen vrijblijvend een voorstel.

Een voorbeeld van een 'product to market' proces - interactief
De rijksbegroting van Nederland (2019) - interactief

Resultaten en jaarverslagen


Wij veranderen Excel databrij en vage KPI's naar in één oogopslag te begrijpen visualisaties van resulaten zoals jaarverslagen.

Welke resultaten wil jij overbrengen?

We doen vrijblijvend een voorstel.

Benieuwd wat het beste past bij jouw informatie?